Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ενιαίο κράτος χωρίς επιστροφή στο σύνταγμα της Ζυρίχης

Η αρχή του ενιαίου κράτους ως πρότασης λύσης του κυπριακού δεν μπορεί να συνδεθεί με την επιστροφή στο σύνταγμα του 60 με την ποσοστοτική συμμετοχή των κοινοτήτων στην εξουσία και την διοίκηση.

Διότι ακριβώς εκείνο το σύνταγμα οδήγησε στην σημερινή κατάσταση.

Η ορθή εθνική θέση για το κυπριακό είναι η μετάβαση σε πραγματική δημοκρατία (κοινωνιοκρατία) όπου θα καθορίζεται συνταγματικά η ισότητα μεταξύ των πολιτών που θα καταργεί την πολιτική υπόσταση των κοινοτήτων και ταυτόχρονα να κατοχυρώνεται η λαϊκότητα του κράτους , αντίθετα από τα ταξικά εξουσιαστικά συμφέροντα καθώς και η κοσμικότητα του κράτους η οποία θα αμβλύνει τις θρησκευτικές ταυτοτηκές αντιπαραθέσεις.

Όσοι υποστηρίζουν το ενιαίο κράτος με επιστροφή στις ποσοστοτικές συμμετοχές των κοινοτήτων (και ανάμεσα τους είναι και το ΕΛΑΜ) στην ουσία οπισθοδρομούν και ταυτίζονται με την λογική της αποικιοκρατίας που μας επέβαλε αυτό το σύστημα.

Αν οι εγγυήσεις χαρακτηρίζονται αναχρονιστικές πόσο μάλλον το κατακτητικό διαχωριστικό σύνταγμα της Ζυρίχης.

Για να πραγματωθεί η μετάβαση στην πραγματική δημοκρατία - κοινωνιοκρατία πρέπει η ίδια η κυπριακή δημοκρατία να καλέσει τον λαό της σε συνταγματική συνέλευση και πάνω σε αυτή τη βάση να τεθεί ο κοινωνικός διάλογος για την λύση του κυπριακού και την απελευθέρωση της Κύπρου από ξένες δυνάμεις κατοχής αλλά και από ντόπιες ταξικές ληστρικές εξουσίες.

Λουκάς Σταύρου