Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Το εθνικοκοινωνικό κράτος ως ρυθμιστής της εθνικής οικονομίας

Δεν υπάρχει η ελεύθερη αγορά ως ένας τρόπος δοσμένος από την φύση.

Η ελεύθερη αγορά είναι δημιούργημα της κρατικής παρέμβασης και ιδιαίτερα της ταξικής εξουσίας πάνω στην παραγωγική διαδικασία και διακίνηση του χρήματος που η κατάληξη της είναι η καπιταλιστική τραπεζοκρατική οικονομία.

Δεν υπάρχει αγορά χωρίς θεσμοθέτηση και παρέμβαση από την πολιτική εξουσία.

Συνεπώς όποιος έχει στα χέρια του την εξουσία θεσμίζει και την αγορά.

Μια λαϊκή εξουσία θα ρύθμιζε την αγορά σύμφωνα με τα δικά της μέτρα και ενάντια στα μέτρα της ολιγαρχίας.

Εμείς οι εθνικοκοινωνιστές θεωρούμε πως σε ένα κοινωνιοκρατικό πολίτευμα η αγορά στα πλαίσια της έκτασης της εθνικής εξουσίας που είναι η εθνική οικονομία πρέπει να ρυθμίζεται διορθωτικά και όχι ευνοιοκρατικά και στρεβλωτικά.

Το εθνικοκοινωνικό κράτος πρέπει να ασκεί ρυθμιστικό ρόλο προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας στο σύνολο της χωρίς να δημιουργεί παρασιτικές ζώνες και ταξικές η έστω φατριαστικές συσσωρεύσεις πλούτου.

Το εθνικοκοινωνικό κράτος στα πλαίσια του ρυθμιστικού του ρόλου οφείλει να κάνει δίκαιη αναδιανομή του πλούτου που παράγεται από την συλλογική εργασία ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι αδικημένοι και πένητες ούτε περιοχές υπανάπτυκτες και απομονωμένες.

Ο εθνικός πλούτος παράγεται από την εργασία του λαού μέσα από την πραγμάτωση των δυνατοτήτων του και την αναβάθμιση αυτών δια της γνώσης (παιδεία) και της πρόσβασης στο παραγωγικό εθνικό χρήμα.

Τούτο προϋποθέτει την στήριξη και ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής πρωτοβουλίας υπό τον παραγωγικό έλεγχο της διακίνησης του χρήματος από το εθνικοκοινωνικό κράτος.

Θέλουμε ένα κράτος στο οποίο δεν θα υπάρχει ούτε ο τραπεζίτης ούτε ο μεγαλοκτηματίας , Θέλουμε ένα κράτος που δεν θα περιμένει τις ξένες επενδύσεις αλλά που θα παράγει πλούτο από την εργασία του λαού και θα τον αναδιανέμει δίκαια στο λαό.

Λουκάς Σταύρου