Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ερωτήματα για την πορεία των συνομιλιών στο κυπριακό

Αν υποθέσουμε ότι κλείσουν με κάποιο τρόπο το θέμα των εγγυήσεων θα επιταχύνουν στη συνέχεια τις διαδικασίες για να ολοκληρώσουν μια πρόταση λύσης που θα βρίθει ασαφειών και κενών ιδιαίτερα στα μεγάλα ζητήματα της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατιδίων και της ομόσπονδης κυβέρνησης.

Αυτά τα ζητήματα είναι μείζονος σημασίας διότι θα αφορούν στην διαβίωση του λαού ενώ κάποια άλλα θέματα θα λυθούν άπαξ και δια παντός.

Μεγάλο ζήτημα επίσης είναι κατά πόσον θα υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος και από ποιο σώμα . Θα υπάρχει δηλαδή το δικαίωμα του λαού να αυτοθεσμίζει την πολιτεία του και να αλλάζει το σύνταγμα του ή θα μπει στο ψυγείο το δίκαιο της αυτοθέσμισης; Θα υπάρχει ένα συνταγματικό υποκείμενο ή δύο;

Ο λαός περιμένει μια θετική απάντηση στο θέμα των εγγυήσεων και υποβαθμίζει τα άλλα θέματα που θα αφορούν την καθημερινότητα του , της εργασία και την οικονομία του. Διότι οι τριβές και οι έριδες θα προκύψουν από τα θέματα αυτά και οι συνέπειες τους θα είναι ανεξέλεγκτες.

Το προδοτικό κατεστημένο εστίασε την προπαγάνδα του στο θέμα των εγγυήσεων ενώ η μάχη πρέπει να δοθεί στο θέμα των δημοσιονομικών και της διακυβέρνησης που θα άπτεται αυτών των θεμάτων.

Άποψη μου είναι ότι αυτά τα μεγάλα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν κεκλεισμένων των θυρών αλλά με την συμμετοχή του νομοθετικού σώματος της κυπριακής δημοκρατίας όπου θα εμπλακούν και διάφοροι ειδήμονες επί αυτών των θεμάτων.

Η αυτονόμηση της διαδικασίας των συνομιλιών που την διαχειρίζεται ετσιθελικά η προεδρία είναι λανθασμένη και επικίνδυνη. Η βουλή πρέπει να έχει λόγο και ευθύνη για τα όσα κατατίθενται.

Αν επιτευχθεί η συμμετοχή της βουλής μπορούν να αλλάξουν πολλά και πάνω από όλα να αλλάξει η πορεία των πραγμάτων που θα επιτρέψει την ανάδυση νέας πρότασης για την λύση του κυπριακού.

Η πορεία προς την ΔΔΟ μπορεί να σταματήσει μέσα από μεθοδεύσεις εκτροπής της. Διότι τα κενά συνθήματα ενδυναμώνουν τους μειοδότες.

Η πρόταση της μετάβασης σε πραγματική δημοκρατία - κοινωνιοκρατία είναι το μέλλον της Κύπρου.

Λουκάς Σταύρου