Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Μάθημα ελληνογνωσίας

Τα αρχαία ελληνικά έχουν συμπεριληφθεί στα μαθήματα τα οποία οι μαθητές θα έχουν δικαίωμα αποχής.

Οι μικρόμυαλοι του υπουργείου παιδείας της Κύπρου τόσα ξέρουν τόσα κάνουν.

Βέβαια ο τρόπος που διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά είναι κάκιστος και αποτρέπει τους μαθητές αντί να τους προκαλεί την βούληση του ειδέναι.

Τα αρχαία ελληνικά είναι η βάση της καθομιλουμένης γλώσσας και χωρίς την βάση το οικοδόμημα θα καταρρεύσει αφού πρώτα θα παραμορφωθεί με διάφορες ξενίλες.

Τα αρχαία ελληνικά πρέπει να διδάσκονται από το νηπιαγωγείο και όχι να αποβληθούν από την παιδεία.

Μέσα από το μάθημα των αρχαίων ελληνικών οι μαθητές/τριες πρέπει να εισάγονται στην ελληνική κοσμοθέαση και στα υψηλά νοήματα της ελληνικής μυθολογίας , της τέχνης , της φιλοσοφίας , της πολιτειολογίας , της ιστορίας και εν γένει του τρόπου των πατέρων μας.

Να σπουδάζουν δηλαδή τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Συνεπώς δεν αναφέρομαι σε μάθημα των αρχαίων ελληνικών αλλά μάθημα ελληνογνωσίας δια της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Λουκάς Σταύρου