Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Επιστροφή στον ορθό λόγο

Από την εποχή της ρωμαϊκής κατάκτησης ο ελληνισμός επιβίωσε χωρίς κράτος μέχρι την εθνεγερσία του 1821.

Επιβίωσε ο ελληνισμός αλλά ως κατατρεγμένος και σκλαβωμένος χωρίς να μπορέσει να δημιουργήσει πολιτισμό του επιπέδου του αρχαίου ελεύθερου ελληνισμού.

Αλλά και από την εποχή που δημιούργησε εθνικό κράτος δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει υψηλό πολιτισμό.

Η αιτία αυτής της κατάπτωσης είναι κατά την άποψη μου η υποταγή στο δόγμα της εκκλησίας η οποία εξουσιάζει τον ελληνισμό πνευματικά αλλά και πολιτικά και οικονομικά διότι αυτοαναγορεύθηκε με την συναίνεση του εξουσιασμένου λαού σε θεσμίζουσα αρχή που είναι υπεράνω κάθε κράτους που αποδεδειγμένα άσκησε εξουσία στο ποίμνιο της συνεργαζόμενη με τα κατοχικά κρατικά μορφώματα.

Ο ορθόδοξος δογματισμός και ο εξουσιασμός της εκκλησίας έριξε τον ελληνισμό σε σκοτεινό μπουντρούμι. Τον απέκοψε από τον ορθό λόγο και τον πραγματικό κόσμο του ορθού λόγου και τον εγκλώβισε στο σκοτεινό σπήλαιο των δογματικών σκιών.

Ο ελληνισμός θα επανέβρει την ιστορική του πορεία αν επανασυνδεθεί με τον ορθό λόγο και σπάσει τα δεσμά του χριστιανικού δογματισμού και του εκκλησιαστικού εξουσιασμού που είναι σήμερα αλληλένδετος με το ταξικό καπιταλιστικό κράτος όπως ήταν παλαιότερα αλληλένδετος με την ρωμαϊκή και την οθωμανική κατοχή.

Η επιστροφή στον κόσμο του ορθού λόγου οδηγεί σε μια νέα πολιτειακή δομή που θα έχει ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων των πολιτών σε όλα τα επίπεδα.

Νέοι θεσμοί θα ορίσουν την παιδεία , την πολιτική οργάνωση του λαού και την οικονομική διαδικασία υπό το πρίσμα του ελληνικού εθνικοκοινωνισμού και ανθρωπισμού.

Λουκάς Σταύρου