Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Πρόταση απαλλοτρίωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η πρόταση μου για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι δίκαιη και πραγματοποιήσιμη.

Με λίγα λόγια πρέπει να εξισορροπηθεί η στήριξη που δόθηκε προς τους τραπεζίτες με την στήριξη του λαού.

Όσα χρήματα έλαβαν οι τράπεζες για να ανακεφαλαιοποιηθούν με χρέωση του λαού τόσα χρήματα να μεταφερθούν προς τον λαό , από τα περιουσιακά τους στοιχεία και συγκεκριμένα από τα δάνεια που οφείλει ο λαός προς τις τράπεζες με προτεραιότητα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αυτά τα δάνεια να τύχουν διαχείρισης από ένα κρατικό ταμείο ή τράπεζα κρατική, δημιουργημένη εξ αρχής με κριτήρια πραγματικών εισοδημάτων , διαγραφής των τόκων και διακανονισμού της πληρωμής του χρέους σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες και τα τεκμαρτά εισοδήματα των δανειοληπτών.

Το πόσο των δανείων που θα πρέπει να περάσει σε αυτό το κρατικό ταμείο -τράπεζα δεν πρέπει να περιλαμβάνει τους τόκους διότι και τα χρήματα που πήραν οι τράπεζες για την κεφαλαιοποίηση τους δεν τοκίστηκαν αλλά χρεώθηκαν εξ ολοκλήρου στο φορολογούμενο λαό.

Τα χρήματα που θα εισπράττονται από τους οφειλέτες μπορούν να επιστρέφουν στην παραγωγική διαδικασία στα πλαίσια ενός προγράμματος δημιουργίας νέων κοινοτικών - συλλογικών παραγωγικών δομών.

Με αυτή την πρόταση θα προφυλαχθούν οι οφειλέτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων αφενός και αφετέρου θα διοχετευθούν χρήματα στον παραγωγικό κύκλο.

Αναφορικά με τα χρήματα που υπέστησαν κούρεμα δεν έχει καμία υποχρέωση ο λαός να σηκώσει αυτόν τον ογκόλιθο στις πλάτες του.

Τα χρήματα αυτά αφορούν τις προβληματικές τράπεζες και πρέπει να επιστρέψουν μέσα από τα ίδια κεφάλαια και τα κέρδη των τραπεζών αυτών. Οι προτάσεις αυτές τίθενται στα δεδομένα του ισχύοντος συστήματος.

Διότι υπάρχουν και επαναστατικές λύσεις που δεν είναι του παρόντος να αναφέρουμε και περιλαμβάνονται στις προτάσεις της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.

Υστερόγραφο.

α. Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας το έγκλημα που διαπράχθηκε εις βάρος του λαού με την άνευ όρων ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι κυβερνήσεις Χριστόφια και Αναστασιάδη στήριξαν αναίσχυντα τους τραπεζίτες και δεν απαίτησαν τίποτα για τον λαό.

Στήριξαν νομικά και με την βία του κράτους την ταξική καταλήστευση του λαού από τους τραπεζίτες ενεργούντες ως εντεταλμένα τυφλά όργανα της ολιγαρχίας.

β. Η πρόταση μου δεν έχει καμία σχέση με την αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το κράτος και την δημιουργία μιας κακής τράπεζας αλλά με την απαλλοτρίωση αυτών των δανείων από το κράτος.

Λουκάς Σταύρου