Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Φιλοσοφία και πολιτική

Η παραδοχή της άγνοιας αποτελεί την γραμμή εκκίνησης προς την γνώση. Με την παραδοχή της άγνοιας τίθεται η βούληση της γνώσης και της αλήθειας ως κεντρική ροπή της ύπαρξης.

Πόθεν προέρχεται αυτή η βούληση είναι άλλο θέμα. Πάντως δεν είναι δοσμένη από έξω αλλά αναδύεται μέσα από το βάθος της υπόστασης μας.

Από το σημείο αυτό αρχίζει η περιπέτεια της αναζήτησης που συνοδεύεται από την επανεξέταση όλων των αληθειών που συντηρεί η συλλογική συνείδηση της κοινωνίας.

Για να τεθεί όμως η βούληση της γνώσης και να ευδοκιμήσει απαιτείται ήθος.

Χωρίς ήθος η βούληση της γνώσης θα εκτραπεί και θα χάσει το νόημα της.

Νομίζω μάλιστα πως τα στοιχεία του ήθους είναι οι αρετές και αυτές είναι η ανδρεία , η ανιδιοτέλεια, η ειλικρίνεια, η εντιμότητα, η μαχητικότητα, η δικαιοσύνη.

Πάνω στα θεμέλια του ήθους που μοιάζει να έρχεται από τον ουρανό δηλαδή από την θείαν ουσία του κόσμου , δομείται η ηθική μέσα στη σχέση του υποκειμένου με τους άλλους ανθρώπους και την περιέχουσα φύση.

Όταν το έξω κυριαρχείται από το ψέμα και την αδικία τότε η ηθική ως σχέση με αυτό το έξω δεν μπορεί παρά είναι συγκρουσιακή και πολεμική.

Διότι ο συμβιβασμός είναι ο θάνατος της ψυχής.

Το άνοιγμα του υποκειμένου προς τα έξω πραγματώνεται με την πολιτική. Η ηθική σχέση με τους άλλους είναι σχέση πολιτική και ο στόχος αυτής της σχέσης είναι η πραγμάτωση της δίκαιης πολιτείας.

Με λίγα λόγια όλα είναι μια ολότητα. Η γνωσιολογική έρευνα δεν απέχει από την πολιτική βούληση και τον πολιτειολογικό προβληματισμό.

Η ηθική είναι η γέφυρα που ενώνει τον ουρανό με την πολιτεία και αν η γέφυρα αυτή καταρρεύσει τότε ο ουρανός απομακρύνεται και η πολιτεία βουλιάζει στη διαφθορά και το έγκλημα.

Λουκάς Σταύρου