Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Από τον καπιταλισμό στον κοινωνισμό

Η Πρωτοβουλία Νέας Αριστεράς αποτελεί μια προσπάθεια ιδεολογικής θεμελίωσης του αγώνα της ανατροπής του ταξικού ολιγαρχικού κράτους και της αλλαγής του τρόπου παραγωγής, κατανάλωσης και ιδιοκτησίας.

Προς τον σκοπό αυτό δεν υπεραμυνόμαστε μιας τάξεως, όπως κάνει η παλιά αριστερά, αλλά του συνόλου των παραγωγικών δυνάμεων του λαού με επίκεντρο την αρχή της επιχείρησης, ατομικής και συλλογικής.

Θεωρούμε ότι το ισχύον τραπεζικό σύστημα που στηρίζεται από το ταξικό κράτος αποτελεί τον άξονα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και εκμετάλλευσης της συλλογικής εργασίας της κοινωνίας.

Θέση μας είναι πως το σύστημα αυτό πρέπει να αλλάξει ριζικά μέχρι της τελικής κατάργησης του.

Οι ιδιωτικές τράπεζες πρέπει να τεθούν κάτω από ένα νέο νομικό πλαίσιο , και εδώ είναι που καλείται η παραγωγική κοινωνία να αναλάβει την νομοθετική αρχή, που κεντρική του ιδέα είναι να απαγορεύει στους τραπεζίτες να δημιουργούν χρήμα εκ του μηδενός και να εισπράττουν πραγματικό χρήμα εκ της εργασίας του λαού.

Μια κρατική τράπεζα παραγωγικών επενδύσεων θα αναλάβει την χρηματοδότηση της συλλογικής εργασίας με πρόγραμμα ισόρροπης ανάπτυξης όλων των τομέων.

Μέσα από αυτή την νέα διαδικασία χρηματοδότησης της εργασίας και διακίνησης του κεφαλαίου προσβλέπουμε στη δημιουργία συλλογικών μορφών ιδιοκτησίας με την συμμετοχή των εργατών.

Για την δημιουργία αυτής της νέας αντι-ταξικής κοινωνίας ( δηλαδή της νομιμότητας εκείνης που θα αποτρέπει την υπερίσχυση μιας τάξεως, ή μιας ολιγαρχικής ομάδας) θα απαιτηθεί η συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας στους τομείς της διοίκησης , της πολιτικής εξουσίας και της παραγωγής.

Το πέρασμα από τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και εκμετάλλευσης στον κοινωνιστικό τρόπο παραγωγής και δίκαιης κατανομής του παραγόμενου πλούτου θα επιτευχθεί μόνο εκ των κάτω δηλαδή από τις ίδιες τις παραγωγικές δυνάμεις που θα κατανοήσουν την σημασία της πολιτικής παρέμβασης τους στα πράγματα.

Για αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν πως καμιά αποσπασματική πρόταση δεν αλλάζει την καπιταλιστική τυραννία και κυρίως δεν πρόκειται να έρθει από το σύστημα νομιμοποίησης του καπιταλισμού καμιά πρόταση για την αλλαγή του.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα αλλάξουν την κατάσταση τους και θα γκρεμίσουν τα κάστρα του καπιταλισμού μέσα από τον δικό τους ιδεολογικο-πολιτικό αγώνα.

Στη γη που παραλάβαμε από τους πατέρες μας , στη πατρίδα μας, θα καταργήσουμε τα τσιφλίκια και την εξουσία της ολιγαρχίας και θα ορθώσουμε την πολιτεία του δικαίου.

Λουκάς Σταύρου