Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Γαληνιαία ανοιχτοσύνη στη νόηση του ουρανού

Η Φύση και συγκεκριμένα το γήινο υπερσύστημα δεν κάνει διακρίσεις στις μορφές ζωής που συνέχεια γεννιούνται, πολλαπλασιάζονται και θνήσκουν.

Διότι η γήινη ζωή στο σύνολο της και σε σχέση ζωτική πάντοτε με το Ηλιακό σύστημα και τα στοιχεία του πυρός εκλαμβάνεται ως μια ολότητα σε κατάσταση μορφογενετικής κίνησης.

Εντός αυτής της ολότητας αναδύεται η νόηση δια της ανθρώπινης μορφής η οποία και αυτή είναι κίνηση μορφογενετική.

Εως εδώ όλα καλά. Ουδέν καλό και κακό από εξωτερικής θεωρήσεως.

Όταν όμως η νοήμων ζωή αντιμετωπίζει κινδύνους από τυχαιογενετικές μορφογενέσεις τότε μπορούμε να καλέσουμε βοήθεια.

Από που να καλέσουμε βοήθεια;

Από τα νοητικά υπερσυστήματα του ουρανού.

Πως θα προσελκύσουμε την βοήθεια;

Δια της νοητικής γαληνιαίας ανοικτότητας προς τις νοητικές δυνάμεις του σύμπαντος και του αιθέρος που υπερβαίνει τις συμπαντικές ταχύτητες όπου οι υπερσύμπαντοι θεοί ενοικούν.

Τι προσμένουμε και τι ευελπιστούμε από αυτή την ανοιχτοσύνη;

Να μας δοθεί η βοήθεια και η χάρις ώστε η νόηση της γης να κινητοποιηθεί θεραπευτικά προς την ασθένεια που πλήττει το ανθρώπινο γένος.

Ας διανοίξουμε λοιπόν την ψυχή μας στο άμεσο περιέχον της ύπαρξης μας , ανάμεσα στην λαλέουσα άνοιξη και να αισθανθούμε τον ιερό Ασκληπιό πέριξ ημών, ως μεσολαβητή ιατρό και θεραπευτή μας εκ του οποίου θα διέλθει η ροή της συμπαντικής και θείας ενέργειας.

Ας πάμε στους αγρούς που είναι ολάνθιστοι αυτή την εποχή και να εκπέμψουμε ευχαριστίαν στον Ασκληπιό και σε όλους τους μακάριους θεούς μας.

Λουκάς Σταύρου