Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Η κοινοτιστική εκτελεστική εξουσία

Raw link: https://www.youtube.com/watch?v=qGzv8KS1hFI

Η κοινοτιστική εκτελεστική εξουσία είναι η πρώτη από τις 6 αξονικές προτάσεις της υποψηφιότητας μου για τις προεδρικές του 2023.

Η ισχύουσα εκτελεστική εξουσία βγαίνει μέσα από τις εκλογές της μιας ή των δύο Κυριακών.

Μετά το κλείσιμο της κάλπης ο πρόεδρος της δημοκρατίας αυτονομείται από το παροδικό εκλογικό σώμα και αποκτά ισχύ μονάρχη ή δικτάτορα.

Από την άλλη ο πολίτης της μιας Κυριακής μεταφέρεται στο ψυγείο μέχρι τις επόμενες προεδρικές και δεν έχει καμία δυνατότητα παρέμβασης στην εκτελεστική εξουσία.

Αν διαφωνεί με τις πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας έχει μόνο μια δυνατότητα. Να κατέβει στους δρόμους να διαδηλώσει και να εκφράσει την αντίθεση του. Εκεί βέβαια θα αντιμετωπίσει την βία του κράτους.

Το βέβαιο είναι ότι τίποτα δεν έχει πετύχει ο λαός με τέτοιου είδους διαμαρτυρίες. Το μόνο που πετυχαίνει είναι να συσσωρεύει απογοήτευση και να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από την παραγωγή πολιτικής.

Ο ένας και μοναδικός αντιπρόσωπος του λαού στην εκτελεστική εξουσία επιλέγει τους υπουργούς του που έχει το δικαίωμα να τους αλλάζει όποτε θέλει και οι οποίοι δεν έχουν καμία έγκριση απο τον λαό, και μαζί με αυτούς αποφασίζει ή συναποφασίζει και εφαρμόζει την πολιτική του είτε με διατάγματα είτε με νομοθετικά σχέδια τα οποία υποβάλλει στην βουλή των αντιπροσώπων που είναι η βουλή των κομμάτων που χρηματοδοτούνται από το κράτος.

Η εκτελεστική εξουσία στη σχέση της με την νομοθετική εξουσία στηρίζεται πάνω στην συνδιαλλαγή των κομμάτων και είτε απορριφθούν είτε όχι κάποιες νομοθετικές προτάσεις δεν μειώνουν την εξουσία του προέδρου στα ζητήματα της διαχείρισης του κρατικού μηχανισμού, του ελέγχου της εισαγγελίας, της διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων, της χρήσης της κρατικής βίας και της επιβολής αποφάσεων του υπουργικού συμβουλίου, της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής και της διαχείρισης του εθνικού θέματος και πολλών άλλων θεμάτων.

Ο πρόεδρος συγκεντρώνει μια πολύ ισχυρή εξουσία που του δίνει την δυνατότητα να συμπεριφέρεται ως μονάρχης και δικτάτορας.

Σε πολλές περιπτώσεις η μοίρα ολόκληρου του λαού εξαρτάται από τις αποφάσεις του μονάρχη προέδρου.

Η ιστορία της Κύπρου είναι ιστορία του αυταρχισμού της εκτελεστικής εξουσίας.

Ποια είναι η φιλοσοφία της πρότασης μας;

Ο περιορισμός της εξουσίας του ενός προσώπου και η πλαισίωση του προέδρου από αντιπροσώπους των επαρχιακών κοινοτιστικών συνελεύσεων ώστε μαζί με τον πρόεδρο να ασκούν από κοινού την εκτελεστική εξουσία.

Δεν λέμε να πλαισιώνεται από αντιπροσώπους των επαρχιών που θα αναδεικνύονται προφανώς μέσα από εκλογές του τύπου της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας διότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ακόμα ένα θεσμό αυτονομημένης εξουσίας απομακρυσμένης από την λαϊκή βούληση και την αμεσότητα της λαϊκής εξουσίας.

Θέλουμε οι εκπρόσωποι του λαού στην εκτελεστική εξουσία να προέρχονται όχι από τον πολίτη της μιας Κυριακής αλλά από ένα μόνιμο πολιτικό σώμα το οποίο θα ασκεί έλεγχο και εποπτεία και θα δίνει εντολές και κατευθύνσεις στους εκπροσώπους του έχοντας μάλιστα την δυνατότητα να τους αντικαθιστά όποτε θέλει.

Αναφερόμαστε δηλαδή όχι σε αυτονομημένους αντιπροσώπους όπως συμβαίνει στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία αλλά σε ανακλητούς εκπροσώπους των μόνιμων πολιτικών σωμάτων των επαρχιακών κοινοτικών συνελεύσεων.

Δηλαδή η επαρχιακή συνέλευση θα αποτελείται από τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων όλης της επαρχίας οι οποίοι και αυτοί θα είναι ανακλητοί από την τοπική λαϊκή συνέλευση εκάστης κοινότητας.

Στις πόλεις που υπάρχει περισσότερος πληθυσμός θα μπορούν να προστεθούν και εκπρόσωποι των εργασιακών επαρχιακών ενώσεων οι οποίες θα αντικαταστήσουν τα κομματοκρατούμενα συνδικάτα.

Έτσι η επαρχιακή συνέλευση έχει σαν βάση της τις τοπικές συνελεύσεις των κοινοτήτων από την μια και από την άλλη τις ελεύθερες εργασιακές ενώσεις των πόλεων.

Με αυτή την σύνθεση όλες οι δυνάμεις του λαού συμμετέχουν στην επαρχιακή συνέλευση όπως οι αγρότες και γενικά οι χωρικοί μαζί μέ όλες τις δυνάμεις της εργασίας των εργατών και της μεσαίας τάξης.

Η πρόταση μας μεταβάλλει τον λαό από παθητική και άβουλη μάζα υπηκόων σε ενεργή πολιτική δύναμη που συμμετέχει σε αποφάσεις που δια των επαρχιακών συνελεύσεων μεταφέρονται άμεσα στην εκτελεστική εξουσία προς εφαρμογή τους.

Σε δεύτερη φάση ανοίγει ο δρόμος για αποκέντρωση της νομοθετικής εξουσίας προς τις επαρχιακές συνελεύσεις οι οποίες θα πάρουν και νομοθετικές εξουσίες.

Επαρχιακές νομοθετικές εξουσίες προς τις οποίες θα κατατίθενται προς έγκριση τα νομοσχέδια της εκτελεστικής εξουσίας αλλά και θα παράγονται νομοσχέδια και από τις ίδιες τις επαρχιακές συνελεύσεις προς συζήτηση και ψήφιση.

Θέματα που αφορούν την επικράτεια θα αποστέλλονται σε μια μικρή νομοθετική εξουσία της επικράτειας όπου και θα κατατίθενται νομοθετικές προτάσεις από όλες τις επαρχιακές συνελεύσεις.

Εννοείται πως η βουλή όπως υπάρχει σήμερα θα καταργηθεί αφού θα περιοριστεί στο ελάχιστο και οι εξουσίες της θα μεταφερθούν προς τις επαρχιακές συνελεύσεις.

Η χρηματοδότηση των κομμάτων εννοείται επίσης ότι θα διακοπεί και έτσι τα κόμματα θα αυτοκαταργηθούν και θα αντικατασταθούν από τα λαϊκά κινήματα τα οποία θα έχουν δυνατότητα λόγου μέσα από τα ΜΜΕ που θα ανήκουν στις επαρχιακές συνελεύσεις.

Με λίγα λόγια η πρόταση μας για την Κοινοτιστική εκτελεστική εξουσία αλλάζει εκ βάθρων το πολιτειακό σύστημα και στην ουσία αντικαθιστά την αντιπροσωπευτική δημοκρατία με την συμμετοχική κοινοτιστική εξουσία.

Τι θα πετύχει ο λαός με την εφαρμογή της πρότασης μας;

Θα πετύχει το λαϊκό αυτεξούσιο και την κατάργηση της ολιγαρχικής τυραννίας.

Θα αλλάξει το ισχύον ιδιωτικο-κρατικοταξικό τραπεζικό σύστημα και θα εγκαινιάσει το κοινοτιστικό τραπεζικό σύστημα με την πολιτειακή τράπεζα παραγωγικών επενδύσεων και την ανασύσταση του συνεργατισμού.

θα κρατικοποιήσει το δικαίωμα της παραγωγής χρήματος δια της μεθόδου των κλασματικών αποθεμάτων.

Θα καταργήσει και ποινικοποιήσει την κεφαλαιοποίηση των τόκων και τον ανατοκισμό τους.

θα κατευθύνει κεφάλαια προς όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του λαού και θα επιφέρει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.

θα αναβιώσει την εγκαταλελειμμένη επαρχία και θα ενδυναμώσει την αγροτιά, την κτηνοτροφία και την μεταποιητική βιομηχανία.

Θα δρομολογήσει την στέγαση του λαού και θα αναδείξει την πολύτεκνη οικογένεια.

θα ελέγξει τις δημόσιες συμβάσεις και θα ενισχύσει την ίδρυση μεγάλων συνεταιριστικών επιχειρήσεων που θα αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου.

Θα χτυπήσει στη ρίζα της την αδιαφάνεια και την διαφθορά όπου με τον έλεγχο της εισαγγελίας θα κτυπήσει κάθε συμμορία της αστικής διαφθοράς.

θα δώσει τέλος την δυνατότητα στις δημιουργικές δυνάμεις του λαού να εκφραστούν και να καταθέσουν μύριες προτάσεις ανάπτυξης και προόδου.

Δυνάμεις που σήμερα δεν βρίσκουν τόπο έκφρασης και φανέρωσης θα βρουν την ευκαιρία να ενεργοποιηθούν και αυτό θα είναι το μέγιστο όφελος της λαϊκής εξουσίας.

Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ένας μηχανισμός απονέκρωσης της πολιτικής βούλησης του λαού, ακύρωσης των αξιών του έθνους και μαζικής χειραγώγησης σκλάβων.

Όσοι διαφωνείται με αυτή την κατάσταση ελάτε να πολεμήσουμε για να γκρεμίσουμε το σάπιο καθεστώς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας της κομματοκρατίας και της πλουτοκρατίας και να το αντικαταστήσουμε με το ζωηφόρο πολίτευμα του κοινοτισμού.

Λουκάς Σταύρου υποψήφιος στις προεδρικές του 2023

Ε.Κ.ΑΝ. Εθνική Κοινοτιστική Ανασυγκρότηση