Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Λόγος Λουκά Σταύρου υπέρ του ελληνικού κοινοτισμού (βίντεο)

Raw link: https://www.youtube.com/watch?v=AJxlVYwBF_Q

Η λέξη δημοκρατία συντίθεται από την λέξη δήμος και την λέξη κράτος. Όταν ο δήμος κρατεί δηλαδή εξουσιάζει τότε έχουμε την δημοκρατία.

Μόνο που στην αρχαία Ελλάδα που δημιουργήθηκε ο όρος και το πολίτευμα της δημοκρατίας ο δήμος οριζόταν τελείως διαφορετικά από ότι σήμερα.

Ο δήμος αποτελείτο από τους νόμιμους πολίτες σύμφωνα με την καταγωγή τους που έπρεπε να είναι γέννημα θρέμμα της πόλεως από μάνα και πατέρα.

Κατόπιν ο δήμος που όφειλε να ασκεί την εξουσία αποτελείτο από τους ενήλικες πολίτες ιδιοκτήτες και οπλίτες.

Το σύνολο των πολιτών όριζε εκπροσώπους που δεν ήταν πάντα οι ίδιοι αλλά δια κλήρου που με την σειρά τους θα ασκούσαν την οποιαδήποτε εξουσία.

Οι εκπρόσωποι του δήμου μετέφεραν στα συλλογικά όργανα εξουσίας την πολιτική βούληση των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα στην δημοκρατία του Κλεισθένη αλλά και στην δημοκρατευομένη βασιλεία της Μακεδονίας των ενόπλων αγροτών και ιδιοκτητών.

Η δομή της εξουσίας δεν ήταν παντού η ίδια. Ήταν διαφορετική στην Αθήνα, στην Σπάρτη, στη Μακεδονία και ούτω καθεξής.

Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχαν αυτονομημένοι αντιπρόσωποι.

Στην σημερινή αστική δημοκρατία που προέκυψε από το αγγλικό κοινοβούλιο και την γαλλική επανάσταση καταργείται η αμεσότητα της λαϊκής εξουσίας, καταργείται η άμεση συμμετοχή και τίθεται η αρχή της μακράς αντιπροσώπευσης που στη συνέχεια αυτονομείται από το εκλογικό σώμα δηλαδή από τον δήμο.

Η σύγχρονη αστική δημοκρατία ασκείται ως κράτος χωρίς δήμο.

Πρόκειται για εξουσία ολιγαρχική και φατριαστική που καταχράται τον όρο της δημοκρατίας.

Στην ουσία είναι κομματοκρατία και εν τέλει πλουτοκρατία και φαυλοκρατία διότι δεν ελέγχεται από τον λαό.

Η σύγχρονη δημοκρατία είναι η εξουσία των κομμάτων σε συνεργασία με την παλαιά τάξη της οικονομικής ολιγαρχίας των τσιφλικάδων που μεταλλάχθηκαν σε τραπεζίτες και κεφαλαιούχους.

Η αστική κομματο-πλουτοκρατία αφού κατάργησε την λαϊκή αμεσότητα παραχώρησε το δικαίωμα της ψήφου και έπλασε τον πολίτη της μιας Κυριακής , τον πολίτη της κάλπης.

Τι είναι ο πολίτης της μιας Κυριακής; Είναι ο θλιβερός υπήκοος που έχει χάσει κάθε δυνατότητα άσκησης εξουσίας και έχει αφαιρεθεί από την πραγματική του κατάσταση που είναι η κοινότητα του στην οποία ζει, κοινότητα στο χώρο διαμονής ,κοινότητα του γένους του, του αίματος του, κοινότητα στην εργασία του.

Ο υπήκοος της αστικής κομματο-πλουτοκρατίας είναι ένα αφηρημένο τίποτα, είναι μια μονάδα μέσα σε ένα σύνολο που λέγεται εκλογικό σώμα. Δεν εκφράζει ούτε την κοινότητα του, ούτε την εργασία του, ούτε το γένος του. Είναι ένα άτομο και μια ψήφος στη κάλπη της μιας Κυριακής που με τον μηχανισμό της εκλογικής διαδικασίας αποδέχεται την μοίρα του υπηκόου και του είλωτα και παραχωρεί την εξουσία σε αυτονομημένους αντιπροσώπους και σε δομές υπερεξουσίας της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας.

Το αποτέλεσμα είναι αυτή η κομματο-πλουτοκρατία που ζούμε σήμερα και υποφέρουμε κάτω από το μονοπώλιο της βίας της και τους μηχανισμούς εκμετάλλευσης της εργασίας μας και της ζωής μας.

Ο εθνικός κοινοτισμός είναι η ιδεολογία που έρχεται να ανατρέψει αυτή την τυραννία.

Ο ελληνικός κοινοτισμός αναδύεται μέσα από την επιστροφή στην αρχαιοελληνική μας παράδοση, την επαναφορά των αξιών του ανθρώπου και πολίτου που ανήκει σε μια κοινότητα και πραγματώνει την δημιουργική του ελευθερία στα πλαίσια αυτής της κοινότητας, ενσωματώνοντας την ατομικότητα του στην κοινότητα και στη κοινή βούληση της.

Ο ελληνικός κοινοτισμός είναι η επάνοδος του ελληνικού πολιτισμού που καθηλώθηκε και διώχθηκε από τον αυτοκρατορικό εξουσιασμό και στη συνέχεια από την οικονομική ολιγαρχία σε συνεργασία με την ξενοκρατία και τους ξένους τραπεζίτες.

Θέλουμε να επαναφέρουμε το κράτος των κοινοτήτων και να καταργήσουμε την αυτονομημένη αντιπροσώπευση σε όλες τις δομές του πολιτικού βίου.

Ο ελληνικός κοινοτισμός είναι η ελληνική επανάσταση που έρχεται να ανατρέψει όλες τις κάθετες εξουσίες, ξένες και ντόπιες και να επαναφέρει τον λαό στην εξουσία κάτω από τις ανθρωπογενείς αρχές και αξίες του ελληνικού ανθρωπισμού.

Λουκάς Σταύρου, υποψήφιος προεδρικών εκλογών 2023

Ε.Κ.ΑΝ. Εθνική Κοινοτιστική Ανασυγκρότηση