Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ελληνικός Χριστιανισμός

Ο πρώτος που καταφέρθηκε ενάντια στο θεό των Εβραίων είναι ο Ιησούς Χριστός και τούτο καταγράφεται στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο.

Όπου η σχέση του Λόγου και του γίγνεσθαι είναι αιώνια και κατά συνέπεια δεν νοείται εξωκοσμικός θεός δημιουργός.

Η άρνηση της αργίας του Σαββάτου από τον Ιησού υπήρξε η κυριότερη αιτία της καταδίκης του και η άρνηση αυτή σημαίνει ότι η δημιουργία ούτε άρχισε ούτε τελειώνει. Δεν υπάρχει τέλος της δημιουργίας και ανάπαυση.

Ο Λόγος_Ιησούς φαίνει εν τη σκοτία και δεν καταβάλλεται από αυτή. Που σημαίνει ότι η σκοτία είναι ενεργός δύναμη του όντος.

Ο Λόγος με λίγα λόγια είναι ενδοκοσμικός και συναιώνιος του κόσμου.

Συνέπεια αυτού είναι η πολλαπλότητα της μορφογενετικής εκδήλωσης του κόσμου που δεν αναιρεί τον πολυθεϊσμό. Ο Λόγος ως υιός πραγματώνει στο διηνεκές το βαθύτατο και μυστηριακό όραμα του Νου-πατρός.

Ο Λόγος-υιός είναι το εν ενεργεία όραμα του βάθους που είναι πατήρ.

Ενώ το Άγιο πνεύμα είναι η αιώνια μέριμνα και δωρεά προς τα όντα και τις μαχόμενες ψυχές στον μεγάλο αγώνα της δημιουργίας.

Ελληνικός παγανιστικός χριστιανισμός ενάντια στον ιουδαιοχριστιανισμό όλων των δογμάτων.

Υ.Γ. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας χριστιανισμός συμβατός με τον ελληνικό πολιτισμό και βασισμένος στα πρώτα κείμενα.

Όμως επικράτησε ιστορικά η εδραίωση του χριστιανισμού στον ιουδαϊσμό που συνοδεύτηκε από μια μακραίωνη συνωμοσία κατά του ελληνισμού καταγεγραμμένη στις ατελείωτες καταστροφές και την βία κατά των Ελλήνων και του ελληνικού πολιτισμού.

Έτσι ο χριστιανισμός έγινε το όχημα του εξιουδαϊσμού της δύσης και επικράτησε ως ιουδαιοχριστιανισμός με όλα τα παρακλάδια του όπως, της ορθοδοξίας, του καθολικισμού και του προτεσταντισμού για να αναφέρω τα επικρατέστερα.

Για την αναγεννώμενη ελληνική αυτονομία, στο πνεύμα, στη γεωπολιτική και την οικονομία, η προσπάθεια δημιουργίας ενός ελληνικού χριστιανισμού και απόσεισης του ιουδαιοχριστιανισμού καθίσταται επιτακτική.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ελληνικός χριστιανισμός συμβατός με την φυσική θρησκεία και φιλοσοφία των Ελλήνων.

Η μεγάλη ιδέα του ελληνισμού, το Κοινόν Ελλήνων, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει πάνω στην βάση του ιουδαιοχριστιανισμού και της αντιπαλότητας τόσο μεταξύ των δογμάτων του όσον και κατά του ελληνικού πνεύματος.

Πολιτικό καθήκον του Πανελληνισμού είναι η εναντίωση στον ιουδαιοχριστιανισμό και η μετάβαση σε ένα ελληνικό χριστιανισμό.

Λουκάς Σταύρου