Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ορισμός του έθνους και του εθνικισμού

Το έθνος είναι ένα υπερσύστημα επιβίωσης και συλλογικής ταυτότητας συναποτελούμενο από πολλά υποσυστήματα τοπικών οργανικοτήτων που φτάνουν μέχρι το υποσύστημα της οικογένειας. Το έθνος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα δράσης στο πεδίο που διεξάγεται ο αγώνας της επιβίωσης. Το έθνος είναι οργανικό δημιούργημα της φύσης και της φυλής στην ιστορική της πορεία και ως εκ τούτου είναι δημιούργημα αρχετυπικό με φυσική συνοχή. Φυσικό θεμέλιο του έθνους είναι η φυλή ή το γένος πάνω στο οποίο δομείται ο πολιτισμός.

Κυρίαρχα στοιχεία της φυσικής συνοχής είναι: η συγγένεια αίματος, το σύμπλεγμα συμφερόντων και κυριαρχίας στο χώρο ενάντια σε ξένα συμπλέγματα συμφερόντων, ο κοινός τρόπος και η γλώσσα με κοινούς κανόνες επικοινωνίας και συμπεριφοράς.

Το έθνος τίθεται στην ύπαρξη στη σχέση του με την κυριαρχία επί του εδάφους που αποτελεί και την πατρίδα ως πατρώα γη παραδεδομένη από γενεά σε γενεά. Η κυριαρχία επί του εδάφους προϋποθέτει λαόν ελεύθερο και πολιτεία ευνομούμενη. Ο εθνικισμός είναι η συνειδητοποίηση του υπερσυστήματος ταυτότητας και επιβίωσης μέσα στην ιστορία που επιτάσσει τον αγώνα υπεράσπισης του. Ο εθνικιστής είναι η συνειδητή δράση υπέρ του εθνικού υπερσυστήματος προς διατήρηση και διαιώνιση του. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν και διατηρούν το υπερσύστημα;

  1. Η υπεράσπιση της φυλής και η συνέχιση της μέσα από την εθνική ενδογαμία και την οικογένεια η οποία οικογένεια είναι ένα υποσύστημα θεμελιακό του εθνικού υπερσυστήματος.

  2. Η υπεράσπιση της πατρώας γης, δηλαδή της πατρίδος και η αδιάκοπη άσκηση κυριαρχίας επί αυτής που σημαίνει πολεμική ισχύ. Ο εθνικισμός και ένοπλος λαός είναι αξίες αλληλένδετες.

  3. Η λαϊκή κυριαρχία που ισοδυναμεί με την άσκηση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας που να εκφράζει την λαϊκή βούληση όπως αυτή διαφοροποιείται κατά τόπους και κατά εργασιακά συστήματα συμφερόντων. Ο λαός δεν είναι αφηρημένη έννοια πλήθους αλλά δομείται από συνθέσεις κοινοτήτων και εργασιακών συμφερόντων που η εναρμόνιση τους επαφίεται στον νόμο.

  4. Η υπεράσπιση του λαϊκού κράτους και η συντριβή κάθε συγκέντρωσης εξουσίας σε λίγα χέρια.

  5. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας έναντι ξένων υπερσυστημάτων εξουσίας και συμφερόντων.

  6. Η δημιουργία και προάσπιση της πολιτείας του δικαίου που ορίζεται ως ελευθερία πραγμάτωσης του εν δυνάμει της ανθρώπινης φύσης χωρίς ταξικούς περιορισμούς και οικονομικά εμπόδια. Τούτο ισούται με παιδεία απελευθερωτική και οικονομία δημιουργική και διανεμητική ώστε όλος ο λαός να ευημερεί και να απωθείται η φτώχεια και η εξαθλίωση.

  7. Η υπεράσπιση της υγείας του λαού που εδράζεται στην υγιεινή διατροφή και στην άσκηση του σώματος παιδιόθεν.

  8. Η υπεράσπιση της πνευματικής κληρονομιάς και η ανεμπόδιστη πρόσβαση του λαού σε αυτή χωρίς παραμορφώσεις και εξουσιαστικές ερμηνείες. Η πνευματική εθνική κληρονομιά είναι η βάση πάνω στην οποία κτίζεται το καινούριο οικοδόμημα των γενεών σε συνθήκες ελευθερίας του λόγου. Η πνευματική κληρονομιά είναι το θεμέλιο της εθνικής ταυτότητας.

  9. Η Η ηθική του κοινωνισμού και του ηρωισμού που εκδηλώνεται ως αλληλεγγύη μεταξύ των ομοίων, υπέρβαση του ατομικισμού και αγωνιστικότητα που υψώνεται στο ήθος της φάλαγγας και της θυσίας.

Το έθνος δεν είναι προϊόν κοινωνικού συμβολαίου αλλά μορφή της φύσης και ως εκ τούτου εμποτισμένη με πνεύμα αιωνιότητας.

Λουκάς Σταύρου