Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Η πατρίδα ως το ενταύθα των θεών μας

Ο ελληνικός πολυθεϊσμός είναι ένας τρόπος εννόησης και βίωσης του Κόσμου όπου αναδεικνύεται η θρησκευτική σύνδεση του Νου και της καρδιάς με τον περιέχοντα κόσμο.

Μέσα από την εννόηση και το βίωμα, η πατρίδα καθίσταται ο τόπος φανέρωσης της θεϊκής ωραιότητας και δεν μπορεί να εκληφθεί ως τόπος εξορίας και καταδίκης, ως τόπος πτώσης από κάποια ιδανική κατάσταση όπως διδάσκει ο εβραϊκός μύθος.

Η δική μας πατρίδα φανερώνει την θεϊκή ενέργεια σε όλες της τις λεπτομέρειες, στα βουνά και την θάλασσα, στα ποτάμια και τους αγρούς και εκεί διανοίγεται η οδός προς τους θεούς η “άνω κάτω μια και ωυτή” κατά τον Ηράκλειτο, η μαιανδρικώς αμφιβαίνουσα (αγχιβασίειν).

Ο ελληνικός πολυθεϊσμός είναι η λατρεία της γης μας , της πατρίδας που φτάνει έως τα βάθη του ουρανού, έως τα βάθη της ενέργειας της κοσμικής Νόησης και των θεών.

Έτσι συντελείται ο πανίερος δεσμός του Έλληνα ανθρώπου με τον Κόσμο.

Είναι και θεοί ενταύθα.

Ως εκ τούτου ο πόλεμος για την υπεράσπιση της γης μας είναι πανίερος. Διότι είναι πόλεμος υπέρ της ελεύθερης εμβίωσης του κόσμου μας και της εμπράγματης ελευθερίας μας που ανορθώνεται ως πολιτισμικό γεγονός επί της πατρώας γης.

Για το άροτρο και τον βωμό και για ότι θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας προστατεύοντας την ράτσα μας.

Λουκάς Σταύρου