Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Για τον ελληνικό κοινοτισμό

Ο εθνικός κοινοτισμός είναι η πολιτειακή απάντηση του έθνους ενάντια στην παγκοσμιοποίηση που αρνείται το έθνος και στην ταξική ανισότητα που επιβάλλει σχέσεις ανισορροπίας ισχύος και εκμετάλλευσης που μετατρέπει την πατρίδα σε τσιφλίκι της ολιγαρχίας.

Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο αλλά ξεκινά από την υποταγή των εθνών σε αυτοκρατορικά υπερεθνικά σχήματα με τις συναφείς ιδεολογίες τους και για εμάς εννοούμε την ρωμαϊκή αυτοκρατορία με την χριστιανική ιδεολογία της.

Η ιδεολογία του κομμουνισμού και του φιλελευθερισμού που επιβάλλει ένα χρηματοπιστωτικό υπερ-κράτος πάνω από τα έθνη αποτελούν σήμερα τους κυριότερους εχθρούς του έθνους και της παραγωγικής κοινωνίας.

Το φαινόμενο της μετατόπισης των λαών και της λαθρομετανάστευσης είναι αποτέλεσμα της φιλελεύθερης - καπιταλιστικής επικράτησης όσο και της άλωσης της συνείδησης από την αντεθνική ιδεολογία του κομμουνισμού.

Ο ελληνικός κοινοτισμός είναι ιδεολογικά αυτόνομος διότι εδράζεται στην αρχαία ελληνική κληρονομιά και στη πνευματική μας παράδοση που περνά μέσα από τον Πλήθωνα Γεμιστό και συνεχίζεται.

Η παράδοση αυτή ολοκληρώνεται με την πολιτειακή σκέψη και δεν έχει ανάγκη να μιμηθεί ιδεολογίες και συστήματα όπως του ιταλικού φασισμού και του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού αν και μπορεί να αντλήσει κάποια στοιχεία.

Διότι και στις δύο περιπτώσεις η τραπεζοκρατική ολιγαρχία είναι συνυφασμένη με τα συστήματα αυτά όπως και η κάθετη αρχηγική εξουσία όπου εδραιώνουν μιαν “εθνική” οικονομική ολιγαρχία πάνω στην πειθαρχία των μαζών.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι διάφοροι φασίστες-εθνικοσοσιαλιστές επανδρώνουν τα ακροδεξιά αναχώματα της δεξιάς και της χριστιανικής αντινόησης.

Λουκάς Σταύρου