Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ποια θα είναι η οικονομική βάση της “λύσης” του κυπριακού ;

Ο υπουργός οικονομικών της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξη του πως το Δ.Ν.Τ. (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) ανέλαβε να παραδώσει μελέτη των οικονομικών δεδομένων των δύο “κοινοτήτων” και να προτείνει σχέδιο συντονισμού των δύο οικονομικών υποκειμένων που θα υπάρχουν μετά την λύση, που θα ανοίξει καθώς λέει μια τεράστιας σημασίας σχέση της Κύπρου με την Τουρκία.

Στην ουσία η λύση θα περιλαμβάνει δύο οικονομικο-πολιτικά υποκείμενα και ένα τρίτο όργανο ομοσπονδιακού ενδιαφέροντος το οποίο θα υπακούει στα δύο ισχυρά οικονομικο-πολιτικά υποκείμενα που θα είναι τα συνιστώντα κρατίδια.

Το άνοιγμα προς την Τουρκία είναι φυσικό να το διενεργήσει το “τουρκοκυπριακό κρατίδιο” το οποίο θα συμπαρασύρει ολόκληρη την Κύπρο και θα την εγκλωβίσει στην οικονομική τροχιά της Τουρκίας.

Η προοπτική αυτή , την οποία αναίσχυντα εκθειάζει ο υπουργός , θα μετατρέψει την Κύπρο σε επαρχία της Τουρκίας προσαρτόντας αυτή εμπράκτως στους οικονομικούς μηχανισμούς και στο τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας .

Από αυτή την κατάληξη θα επωφεληθούν οι τραπεζίτες και το ολιγαρχικό περιβάλλον σε μια σχέση ευνοιοκρατίας που θα τυγχάνουν από τα δύο κρατίδια.

Η ντόπια πλουτοκρατία και στις δύο “κοινότητες” θα συναρμόσει τα συμφέροντα της με την τουρκική τραπεζοκρατία.

Αυτή θα είναι η οικονομική βάση της λύσης και του “δικαίου” που θα δομηθεί πάνω σε αυτή την βάση.

Φαίνεται ξεκάθαρα πως η ντόπια ολιγαρχία - τραπεζοκρατία δια του πολιτικού μηχανισμού της κυβερνώσας δεξιάς,ξεπουλά την πατρίδα στους νεο-οθωμανούς και διασφαλίζει τα συμφέροντα της τόσο με την Ε.Ε., όσο και με την Τουρκία.

Η λύση που επιδιώκουν οι κρατούντες είναι ένα σχέδιο συνεργασίας των δύο “κοινοτικών” τραπεζοκρατιών υπό την ισχυρή εποπτεία της Τουρκικής τραπεζοκρατίας και της οικονομικής εξάπλωσης της Τουρκίας στη Κύπρο.

Τούτο σημαίνει πως ο απελευθερωτικός αγώνας προϋποθέτει την εναντίωση στην ντόπια τραπεζοκρατία ( δηλαδή στη συμβιωτική σχέση πολιτικού κατεστημένου και τρατεζιτών) και την ανατροπή της .

Τραπεζοκρατία και τουρκική κατοχή είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.

 

Λουκάς Σταύρου