Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ελληνικός πολυθεϊσμός και δημοκρατική αναθέσμιση

Ο κομματοκρατικός κοινοβουλευτισμός και το μονοκεντρικό νομοθετικό σώμα (βουλή) είναι ένα εργαλείο συγκεντρωτισμού και ομοιογενοποίησης της κοινωνίας που συνάδει με το μονοθεϊστικό σύστημα εξουσίας της συνείδησης και την συνακόλουθη κάθετη ολιγαρχική δομή εξουσιαστικών θεσμών.

Το Δημοκρατικό Κίνημα Ελληνικού Πολυθείσμού αντιτάσσεται σε αυτή την δομή εξουσίας που μετατρέπει τον λαό σε κοπάδι σκλάβων.

Ο ελληνικός πολυθεϊσμός ως ελεύθερη νοητική και φαντασιακή προσέγγιση του θείου στον κόσμο , συνάδει με την πολυμορφία και την εκ των κάτω θέσμιση της κοινωνίας.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την αντικατάσταση του κομματοκρατικού κοινοβουλευτισμού με την αμεσο-αντιπροσωπευτική δημοκρατία που εδράζεται στο θεμελιώδη θεσμό της λαϊκής συνέλευσης σε τοπικό και επαρχιακό επίπεδο.

Προτείνουμε δηλαδή την νομοθετική αποκέντρωση σε επίπεδο επαρχίας η οποία θα κατοχυρώνεται από το σύνταγμα του κράτους. Η εξουσία στην πραγματική δημοκρατία παράγεται από τον λαό και ασκείται αδιαλείπτως και στο διηνεκές από αυτόν.

Η επανεμφάνιση της λατρείας των θεών μας σημαίνει την ριζική αναθέσμιση της κοινωνίας που έχει οδηγηθεί από τα μονοθεϊστικά συστήματα στην ταξική εκμετάλλευση και καταλήστευση του λαού.

Οι Θεοί μαζί μας.

Λουκάς Σταύρου