Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

ΟΧΙ στην ΔΔΟ ακόμα και χωρίς τουρκικές εγγυήσεις

Ακόμα και αν οι συνομιλίες καταλήξουν στο θέμα των εγγυήσεων και η Τουρκία αποσύρει κάθε απαίτηση της για συνέχιση των εγγυήσεων του 1960 , ακόμα και αν αποσύρει και τον τελευταίο τούρκο στρατιώτη, εμείς οφείλουμε να μην αποδεχτούμε την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

Διότι με την διζωνικότητα η Τουρκία επιτυγχάνει πλήρως τον πολιτικό στόχο της εισβολής του 1974 και δημιουργεί ένα τουρκικό κρατίδιο στην Κύπρο με το οποίο θα διατηρεί πάντοτε σχέσεις εξάρτησης και ελέγχου , ενώ η δυνατότητα της για στρατιωτική παρέμβαση θα επικρέμαται πάνω από την Κύπρο εκτός του ότι θα διατηρεί κάποια στρατιωτική παρουσία συγκαλυμμένα.

Αναφορικά με την δικοινοτηκότητα πρέπει να πω πως μετά την αποδοχή της λύσης η τουρκοκυπριακή κοινότητα αναβαθμίζεται σε τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος. Ενώ η κοινότητα ως όρος ισχύει σε ένα ενιαίο κράτος στο οποίο συμμετέχει ποσοστοτικά όπως προνοούσε το κατακτητικό σύνταγμα της Ζυρίχης.

Απορρίπτουμε την δικονοτηκότητα διότι αναιρεί την αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών σε ένα ενιαίο πολιτικό σύνολο και συνταγματικό υποκείμενο.

Η λύση που επιδιώκουν οι κρατούντες μαζί με τα όργανα της κατοχής είναι δικρατική και όχι δικοινοτική και αυτό πρέπει να προσεχθεί ι8ιδιαιτέρως.

Η ομοσπονδία είναι στη συνέχεια το εποικοδόμημα της διζωνικότητας και δικρατικότητας δια της οποίας η Τουρκία θα ασκεί έλεγχο σε ολόκληρη την Κύπρο και όχι μόνο στην υπο τουρκική διοίκηση ζώνη.

Η ομοσπονδία καταργεί οριστικά το δίκαιο της αυτοδιάθεσης και εξαρτά την πορεία του κυπριακού ελληνισμού από τις αποφάσεις της Τουρκίας με όργανο την τουρκική μειονότητα.

Τέλος να αναφέρω πως η λύση θα καταργεί ακόμα και το δίκαιο της αυτοθέσμισης καθότι θα επιβάλλει ατσάλινους όρους που δεν θα μπορεί ο λαός να τους αλλάξει διότι θα θεωρούνται όροι διεθνούς συνθήκης.

Οι όροι αυτοί θα επιβάλλουν εκτός της τουρκικής συγκυριαρχίας και εντέλει κυριαρχίας , μια ταξική τυραννία υπέρ της τραπεζοκρατίας και της τραπεζοκρατικής οικονομίας εκ της οποίας θα ευνοούνται οι λίγοι και θα υπακούουν οι πολλοί Έλληνες και τουρκοκύπριοι.

Σε αυτό το ταξικό σύστημα που θα κατοχυρωθεί από την διεθνή συνθήκη της λύσης θα κάνουν κουμάντο οι θρησκευτικο-τραπεζικές οργανώσεις της εκκλησίας αφενός και της αντίστοιχης μουσουλμανικής οργάνωσης.

Η ταξική εκμετάλλευση θα επισκιασθεί από μια δήθεν θρησκευτική αντιπαλότητα που θα εκβάλλει μόνο σκοταδισμό και οπισθοδρόμηση.

Ως Έλληνας του ορθού λόγου τάσσομαι κατά της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ) και καταθέτω πρόταση κοινωνιοκρατίας και απελευθέρωσης.

Λουκάς Σταύρου