Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Το μεταναστευτικό πρόβλημα

Η πρώτη αιτία του μεταναστευτικού είναι οι παρεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της δύσης κυρίως στις περιοχες της Ασίας και της Αφρικής.

Οι παρεμβάσεις αυτές που είναι πολύμορφες δημιουργούν ένα ανθρώπινο δυναμικό έτοιμο προς εξαγωγή.

Η δεύτερη αιτία αφορά στην ζήτηση φτηνής εργασίας από τις ίδιες τις χώρες που προκαλούν το πρόβλημα.

Η τρίτη αιτία είναι η τραπεζοκρατική οικονομία η οποία επενδύει πάνω στην φτωχοποίηση του λαού που δίνει την δυνατότητα της αρπαγής πλουτοπαραγωγικών πηγών.

Η τέταρτη αιτία παράγεται από την φτωχοποίηση του λαού και είναι η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού.

Το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο τα ασφαλιστικά ταμεία πολλών χωρών τα οποία είναι συνδεδεμένα με το τραπεζικό σύστημα και τα παράγωγα του. Οπότε η εισαγωγή εργατικών χεριών και μάλιστα σε συνθήκες εξαθλίωσης αποτελεί δικλείδα ασφαλείας στο σύστημα.

Η πέμπτη αιτία είναι η ικανότητα του πολιτικού προσωπικού της σοσιαλδημοκρατίας - χριστιανοδημοκρατίας να προσαρμόζεται στις ανάγκες και επιλογές του τραπεζικού συστήματος οπότε να παρέχει όλες εκεινες τις νομικές διευκολύνσεις και την κρατική βία που επιτρέπουν την εισαγωγή των μεταναστών όπου αποφασίσει το σύστημα της τραπεζοκρατίας και των ιμπεριαλιστικών του δυνάμεων εντός και εκτός των χωρών όπου εδράζεται.

Τα ισχυρά κεντρικά κράτη αναδεικνύονται ως οι καταλληλότεροι μηχανισμοί επιβολής των ολιγαρχικών συμφερόντων και των διεθνικών συνασπισμών τους.

Συνεπώς η αντιμετώπιση της μετανάστευσης είναι αδύνατη αν δεν αποδομηθεί το σύστημα της τραπεζοκρατίας σε κάθε χώρα και οι ισχυροι κρατικοί μηχανισμοί που το στηρίζουν.

Η μετανάστευση θα ελεγχθεί αποφασιστικά μόνο αν πέσει η τραπεζοκρατία και το ταξικό κράτος. και αντικατασταθούν από την πολιτεία των κοινοτήτων και την άσκηση εξουσίας στον παραγωγικό κύκλο καταργόντας ταυτόχρονα το μονοπώλιο της κρατικής βίας δια των ενόπλων λαϊκών πολιτοφυλακών.

Λουκάς Σταύρου