Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Δέκα λόγοι εναντίον του κομμουνισμού

Τασσόμαστε εναντίον του κομμουνισμού , όπως αυτος εφαρμόστηκε στην Σοβιετική Ένωση , την Κίνα , την Βόρεια Κορέα και αλλαχού για τους εξής λόγους:

πρώτο: Διότι επιβάλλει κεντρική γιγαντιστική εξουσία.

δεύτερο: Διότι αναγορεύει σε κυρίαρχο το κομμουνιστικό κόμμα και τους τοπικούς αντιπροσώπους του που ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω στα λαϊκά στρώματα και εν τέλει απόλυτη εκμετάλλευση.

τρίτο: Διότι δεν αποδέχεται την πραγματικότητα του έθνους και της φυλής και στρέφεται εναντίον τους.

τέταρτο: Διότι καταργεί την οικογενειακή ιδιοκτησία και ορίζει τον κρατικό μηχανισμό ως ιδιοκτήτη των πάντων εφαρμόζοντας έτσι κρατικό καπιταλισμό και απόλυτη συσσώρευση - κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής.

πέμπτο: Διότι καταστρέφει την φυσική δομή των κοινοτήτων και διαγράφει κάθε δυνατότητα αυτοθέσμισης.

έκτο: Διότι επιβάλλει θρησκευτικό αθεϊσμό και απόλυτη κοσμολογική ολοκληρωτική θεωρία.

έβδομο: Διότι επιβάλλει μονοκεντρικό οικονομικό σχεδιασμό καταργώντας κάθε ατομική πρωτοβουλία.

όγδοο: Διότι εκμηδενίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα και χειρίζεται τον λαό ως φθηνό υλικό για την πραγμάτωση των σχεδίων μιας παρανοϊκής ολιγαρχίας.

ένατο: Διότι υποτάσσει την τέχνη στις κομματικές επιδιώξεις.

δέκατο: Διότι ανακηρύσσει ως ανώτερη αρχή την ύβρη της κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη περιέχουσα Φύση, όπως ακριβώς κάνει και ο καπιταλισμός.

Λουκάς Σταύρου