Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Αξονική πολιτική για την εθνική οικονομία

Για να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό , ως έθνος με τα δύο κράτη του, πρέπει να γίνουν πολλά.

Όμως ένα θεμελιώδες ζήτημα από το οποίο εξαρτώνται σχεδόν όλα τα άλλα είναι η οικονομία.

Όταν το θεσμικό πλαίσιο που είναι ολιγαρχικό-καπιταλιστικό εξουθενώνει τις παραγωγικές δυνάμεις και επιτρέπει σε μια ολιγαρχία να κουμαντάρει την οικονομία με γνώμονα τα συμφέροντα της τότε περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυνατότητες μας.

Επιπρόσθετα η εξάρτηση των κρατών μας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να αλλάξουμε ούτε ένα γιώτα από το θεσμικό ολιγαρχικό πλαίσιο όπου ενισχύεται και ενδυναμώνεται από το ευρωπαϊκό υπερσύστημα.

Συνεπώς τίθεται ως αναγκαία μια νέα αξονική πολιτική που θα συνοδευτεί από ένα σύνολο προτάσεων με τους εξής στόχους:

Πρώτο. την ανατροπή της ντόπιας ολιγαρχίας και την μετάθεση του κέντρου σχεδιασμού της εθνικής οικονομίας προς τις ίδιες τις παραγωγικές δυνάμεις υπό την στήριξη του δικού τους τραπεζικού συστήματος που θα στηρίζει την παραγωγή.

Δεύτερο. Την απεξάρτηση των κρατών μας από την Ευρωζώνη ώστε με δικό μας εθνικό νόμισμα να ανασυντάξουμε τις εθνικές παραγωγικές δυνάμεις.

Τρίτο. Την έξοδο μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την δημιουργία εθνικής γεωπολιτικής εξακτίνωσης και συνεργασίας.

Τέταρτο. Την ένωση των δύο κρατών μας ώστε να γίνει δυνατή η μεταφορά ισχύος σε όλη την επικράτεια τους που θα επιτρέψει αφενός το πέρασμα από την ονομαστική στην πραγματική εθνική κυριαρχία και αφετέρου τον κοινό σχεδιασμό στα οικονομικά και αμυντικά θέματα.

Λουκάς Σταύρου