Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Προτάσεις για ένα αναθεσμιστικό κίνημα πολιτών

Η κατάσταση που επικρατεί στη Κύπρο σήμερα μετά τις αποκαλύψεις διαπλοκής και διαφθοράς, με την νέα προετοιμαζόμενη υποχώρηση στο κυπριακό, με την κακή διαχείριση του κορονοϊού, την συμπαιγνία συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και την υπόγεια συνεννόηση των θεσμών εξουσίας και την ληστρική προπέτεια του τραπεζικού συστήματος που από κοινού συνθέτουν μια κομματοκρατική και ολιγαρχική τυραννία, θέτουν το αίτημα δημιουργίας ενός κινήματος πολιτών που δεν θα στηριχθεί σε προτάσεις διαχείρισης του ισχύοντος συστήματος αλλά σε προτάσεις αναθέσμισης και ως εκ τούτου σταδιακής ανατροπής του.

Κεντρικός στόχος της πολιτικής πρότασης του κινήματος πρέπει να είναι η μεταφορά εξουσίας στο λαό και η αποδυνάμωση της αυταρχικής κεντρικής εξουσίας που απάνω της εδράζονται όλοι οι θεσμοί της ολιγαρχικής τυραννίας.

Όμως ο λαός δεν είναι μια αφηρημένη οντότητα ή ένα άθροισμα ατόμων χωρίς συνοχή αλλά αποτελείται από ζωντανές κοινότητες και εργασιακές ομάδες κοινών ενδιαφερόντων και συμφερόντων. Σε αυτές τις κοινότητες και ομάδες πρέπει να δοθεί πολιτική ισχύς σε ένα συμμετοχικό πολίτευμα.

Καταθέτω κάποιες προτάσεις που συνάδουν με το πνεύμα της αποκέντρωσης και της ενδυνάμωσης των κυττάρων του λαού που είναι οι κοινότητες του.

Πρώτη πρόταση: Θέσμιση εκ των κάτω, δηλαδή από τον ίδιο το λαό, των λαϊκών κοινοτικών συνελεύσεων που θα μπορούν να ορίζουν ανακλητούς αντιπροσώπους στις επαρχιακές συνελεύσεις των κοινοτήτων όπου θα τίθενται διάφορα ζητήματα που αφορούν τις κοινότητες και τις επαρχίες και να κατατίθενται ως προτάσεις νόμου.

Δεύτερη πρόταση: Δημιουργία αυτόνομων εργασιακών ενώσεων σε επίπεδο επαρχίας ή περιοχής ή κοινότητας που να διαμορφώνουν προτάσεις και αιτήματα κόντρα στα ελεγχόμενα από τα κόμματα και το τυραννικό κράτος εργατικά συνδικάτα. Οι αυτόνομες εργασιακές ενώσεις θα αποκτήσουν πολιτική βούληση την οποία μπορούν να ασκήσουν μέσα από τις επαρχιακές συνελεύσεις των κοινοτήτων ώστε να ενδυναμώνεται η απήχηση τους.

Τρίτη πρόταση: Δημιουργία ενόπλων πολιτοφυλακών των τοπικών κοινοτήτων που να είναι αυτόνομες και να μην υπάγονται στους κρατικούς θεσμούς μονοπωλιακής βίας. Οι ένοπλες πολιτοφυλακές θα μπορούν να ασκούν κάποια καθήκοντα αστυνόμευσης στην περιοχή ελέγχου τους.

Τέταρτη πρόταση: Δημιουργία μιας νέας Συνεργατικής τράπεζας του λαού κλειστού κυκλώματος που δεν θα προσφέρεται για παιχνίδια στο χρηματιστήριο και δεν θα επιδίδεται σε αγοραπωλησίες τραπεζικών σκουπιδιών. Η νέα Συνεργατική τράπεζα θα στηρίζει τις κοινότητες σε πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους χωρίς να αναιρείται η τοπική αυτονομία τους.

Πέμπτη πρόταση: Δημιουργία κοινοτικών συνεργατικών παντοπωλείων τα κέρδη των οποίων θα δίδονται ως μέρισμα στους καταναλωτές της τοπικής κοινότητας. Με αυτό τον τρόπο θα κτυπηθούν τα μονοπώλια της πλουτοκρατίας και των τραπεζών με τις γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κερδοσκοπούν εις βάρους του λαού και εξάγουν τεράστια ποσά συναλλάγματος. Θα βοηθηθούν επίσης οι τοπικοί παραγωγοί και τα φτωχότερα στρώματα του λαού.

Έκτη πρόταση: Διαχείριση των εγκαταλελειμμένων γαιών προς αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή από τις τοπικές κοινοτικές συνελεύσεις. Οι γαίες αυτές να δοθούν σε νέους αγρότες με προτεραιότητα αυτούς που θα επιλέξουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο.

Έβδομη πρόταση: Η τοπική αυτοδιοίκηση να μετατραπεί σε όργανο των τοπικών κοινοτικών συνελεύσεων ώστε να είναι πραγματική αυτοδιοίκηση και όχι εργαλείο της κρατικής διοίκησης. Κύριο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ο δίκαιος καταμερισμός του πλούτου που συσσωρεύει το κράτος δια της φορολογίας ώστε να καταλήγει στους παραγωγικούς σχεδιασμούς των κοινοτήτων.

Όγδοη πρόταση: Δημιουργία πολιτισμικών δομών στις τοπικές κοινότητες ώστε να μπορούν να αναδειχθούν οι τοπικές λαϊκές και καλλιτεχνικές παραδόσεις με ελεύθερη πρόσβαση των δημιουργών για την προβολή του έργου τους.

Ένατη πρόταση: Διαμόρφωση της στρατηγικής στο κυπριακό με την συμμετοχή των κοινοτικών συνελεύσεων. Πρόταση μου είναι πως πρέπει να εγκαταλειφθεί ο κυπροκεντρικός απομονωτισμός και να ανατραπεί η υπάρχουσα ανισορροπία ισχύος με την ένταξη της Κύπρου στην Ελληνική Δημοκρατία που θα έχει ως πρώτο θέσπισμα την στρατιωτική ένωση με την Ελλάδα και την ανάληψη της άμυνας της Κύπρου από τις ένοπλες δυνάμεις του Κοινού των Ελλήνων.

Πάνω σε αυτές τις αναθεσμιστικές προτάσεις μπορούν να προστεθούν χιλιάδες διαχειριστικές προτάσεις ώστε το κίνημα των πολιτών να αντισταθεί στους μηχανισμούς διαφθοράς της κομματοκρατίας και του συγκεντρωτισμού και στην ταξική τυραννία της συμβιωτικής σχέσης κράτους και τραπεζών αλλά και να δώσει ένα τέλος στην αβεβαιότητα και την υποχώρηση στο εθνικό θέμα και μια νέα ελπίδα να ανατείλει για την απελευθέρωση της σκλαβωμένης επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για την λαϊκή κυριαρχία και την απελευθέρωση.

Λουκάς Σταύρου