Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ο κοινοβουλευτικός εθνικισμός δεσμοφύλακας της ολιγαρχίας

Ο εθνικισμός όπως τέθηκε στα κοινοβούλια Ελλάδος και Κύπρου με ένα λόγο ο κοινοβουλευτικός εθνικισμός είναι μηχανισμός υπεράσπισης της ξένης κυριαρχίας με την μορφή της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια των οποίων επεκτείνεται και διαπλέκεται στα δύο κράτη η διεθνής τραπεζοκρατία και ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας εις βάρος κάθε αρχής αυτάρκειας και εθνικού αυτοκαθορισμού.

Στο εσωτερικό μέτωπο ο κοινοβουλευτικός εθνικισμός υποστηρίζει σθεναρά το θρησκευτικό μονοπώλιο και την περαιτέρω ενδυνάμωση της εκκλησίας που στην κοσμική της βάση αποτελεί θεσμό συνεξουσίας και παρασιτισμού με την ντόπια ληστρική ολιγαρχία εις δε την διάσταση των νεφελών συνεχίζει να καθυβρίζει τον ελληνικό πολιτισμό.

Συνακόλουθα ως υπερασπιστής της άνωθεν εκπορευόμενης εξουσίας και αρχής στηρίζει την ντόπια τραπεζοκρατική ολιγαρχία και τον τραπεζοκρατικό τρόπο παραγωγής, ιδιοκτησίας και κατανάλωσης.

Τούτο απηχεί και τις θέσεις του στο ζήτημα του κράτους όπου υπεραμύνεται ενός συγκεντρωτικού αυταρχικού κράτους που θα σφραγίζει με την “εθνική” ταυτότητα του, που δεν είναι τίποτα άλλο από τα αφηγήματα της ολιγαρχίας και του παπαδαριού, τους θλιβερούς υπηκόους του.

Κατ’ επέκταση απαιτεί την μεγίστη δυνατή πειθαρχία από τον δύσμοιρο λαουτσίκο και την αποδοχή της μοίρας του υποταγμένου εργάτη στις καπιταλιστικές συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης.

Ο κοινοβουλευτικός εθνικισμός είναι μια υπηρεσία δεσμοφύλακα στην ντόπια ολιγαρχία και την υποτέλεια στους ξένους αφέντες του λαού και της πατρίδας.

Στον εθνικισμό τους αντιτάσσουμε τον Κοινοτισμό και διδάσκουμε πως κάθε εξουσία προέρχεται από τις τοπικές και εργασιακές κοινότητες του λαού σε ένα πλαίσιο πνευματικής ελευθερίας και ελληνικής μεγαλοσύνης που θα τεθεί με την επανασύνδεση μας με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό χωρίς να αποκλείουμε την πρόσληψη γνώσης και από άλλους πολιτισμούς αρχαίους και σύγχρονους.

Λουκάς Σταύρου