Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Ιδεοκρατία και λαϊκή συμμετοχή

Το κοινοτιστικό πολίτευμα συνταιριάζει την ιδεοκρατία με την λαϊκή συμμετοχή.

Η ιδέα εφαρμοσμένη στο κοινοτιστικό σύνταγμα δίνει το πλαίσιο εντός του οποίου δύναται να αναπτυχθεί η λαϊκή και εθνική κυριαρχία καθώς και η ελευθερία του λόγου.

Όμως το κοινοτιστικό πλαίσιο θέτει και κάποιες ατσάλινες απαγορεύσεις προκειμένου να προστατευθούν οι αρχές του εθνικισμού και του κοινοτισμού-κοινονισμού.

Για παράδειγμα στο κοινοτιστικό πολίτευμα είναι ανεπίτρεπτη η δημιουργία ιδιωτικής τράπεζας, καθώς και η αυτονομημένη αντιπροσώπευση και ως εκ τούτου ο κομματοκρατικός κοινοβουλευτισμός αλλά και όλα εκείνα που συνθέτουν το παρόν ολιγαρχικό σύστημα.

Το κοινοτιστικό πολίτευμα θα φέρει το τέλος της τραπεζοκρατίας, το τέλος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και το τέλος της υπερεξουσίας του κλήρου πάνω στη νόηση που εκφράζεται στη παιδεία του ταξικού κράτους της ρωμιοσύνης αλλά και το τέλος της εξουσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης που διαχειρίζονται την πληροφορία υπερ των αφεντικών της κοινωνίας.

Επιπρόσθετα το κοινοτιστικό πολίτευμα πρέπει να προστατεύεται από τον ένοπλο λαό ώστε να αποτρέπεται η επιστροφή των τυράννων αλλά και κάθε είδους συγκέντρωσης εξουσίας που θα μπορούσε να εκτρέψει το πολίτευμα.

Είμαστε εχθροί της ισχύουσας δημοκρατίας καθότι το νομικό πλαίσιο της επιτρέπει μόνον την εξουσία της ολιγαρχίας της πλουτοκρατίας-τραπεζοκρατίας και του κλήρου πάνω στο σύνολο της κοινωνίας την οποία μεταβάλλει σε μάζα ειλώτων.

Λουκάς Σταύρου