Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Για την αλλαγή της κατάστασης

Η αλλαγή της κατάστασης μας δεν θα προέλθει από τις μεταφυσικές-θρησκευτικές μας ιδέες. Νεφέλες.

Η αλλαγή θα προκύψει από την αντικατάσταση του ισχύοντος οικονομικού συστήματος με την κοινοτιστική οικονομική οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και την κατάργηση του κομματοκρατούμενου συγκεντρωτικού κοινοβουλευτισμού που θα την διαδεχθεί ένα κοινοτιστικό αποκεντρωτικό σύστημα λαϊκής εξουσίας που θα εδράζεται στην αρχή της συμμετοχής και της λαϊκής κοινοτιστικής συνέλευσης σε πυραμιδωτή μορφή.

Αλλαγή του τραπεζικού συστήματος. Όπου τα επιστρεφόμενα δάνεια θα αποτελούν περιουσία των συνεργατικών και κρατικών τραπεζών.

Αλλαγή του καθεστώτος ιδιοκτησίας. Κυλιόμενη ιδιοκτησία σε εγκαταλελειμμένες ακαλλιέργητες γαίες και οικίες.

Προγραμματισμένη επιστροφή στο ύπαιθρο.

Οικοσυστημική γεωργία.

Κοινοτιστικές συλλογικές επιχειρήσεις.

Συμμετοχή των εργατών στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων και στις ζημιές και στα κέρδη.

Κοινοτικοποίηση των τσιφλικιών και της μεγάλης συσσωρευμένης ιδιοκτησίας.

Κοινοτικοποίηση των περιουσιών των θρησκευτικών οργανισμών.

Ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με προοπτική την ελαχιστοποίηση και εν μέρει την κατάργηση των φόρων σε συνδυασμό με το κοινοτιστικό τραπεζικό σύστημα.

Από τις βασικές αυτές αλλαγές πολλά έπονται.

Λουκάς Σταύρου