Λουκάς Σταύρου
Ζωγράφος, ποιητής, συγγραφέας, ενεργός πολίτης.

Για ένα κοινοτιστικό ΡΙΚ

Το ΡΙΚ (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου) αντί να ανήκει στο λαό ήταν από πάντα μέσον προπαγάνδας της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας και των κομμάτων.

Εμείς ως κοινοτιστές ζητούμε να έχουμε ένα επικοινωνιακό μέσο που να μπορεί ο λαός να μιλά και να καταθέτει δημόσια τις απόψεις και τις προτάσεις του για όλα τα ζητήματα που τον απασχολούν.

Μια ιδέα που καταθέτω είναι η αποκέντρωση του ΡΙΚ σε όλες τις επαρχίες και η στελέχωση του με συγκεκριμένο σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών κάθε επαρχίας.

Έτσι θα έχουν δικαίωμα να μιλούν τα κινήματα των πολιτών, οι οργανώσεις ειδικών ενδιαφερόντων, οι εργασιακές ενώσεις, οι ανακλητοί εκπρόσωποι των κοινοτήτων που θα ορίζονται από τις κοινοτικές συνελεύσεις.

Ο λόγος πρέπει να δίδεται σε όλους τους εκπροσώπους των διαφόρων ομάδων έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί και η δημιουργία ομάδων και κινημάτων στη λαϊκή βάση.

Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της ανισηγορίας και της επιβολής σιγής στο λαό όπως συμβαίνει σήμερα πρέπει η διοίκηση του νέου αποκεντρωμένου ΡΙΚ να βγαίνει μέσα από τα κινήματα του λαού αποκλειομένων των κοινοβουλευτικών κομμάτων που χρηματοδοτούνται από το κράτος.

Δεν θέλουμε κομματικό έλεγχο διότι τότε θα μετατραπεί και πάλι σε φέουδο κομματικό που θα περνά ο μονόλογος των αυτονομημένων αντιπροσώπων της διαφθοράς και παντογνωσίας. Σε αυτούς τους γλοιώδεις τύπους των κομμάτων ο λαός πρέπει να αντισταθεί.

Η δημοκρατία τους είναι η δυστυχία μας.

Κοινοτισμός τώρα.

Λουκάς Σταύρου